Tjänstepension

Grundläggande om tjänstepension

Ämnet tjänstepension (siffran 3 i pensionspyramiden) är enligt min mening det rörigaste inom privatekonomi eftersom man ofta har tjänstepension från många olika arbetsgivare som i sin tur har avtal med olika förvaltare. Bli inte frustrerad om du inte fattar allt direkt för det är en riktig soppa. Men så här fungerar det:

  • Tjänstepension är en summa pengar som arbetsgivaren betalar in till din framtida pension. Alla med kollektivavtal har tjänstepension och även anställda utan kollektivavtal kan ha det.
  • Precis som med pension i allmänhet kan du påverka nivån genom att jobba länge och ha hög lön.
  • Den som vill vara aktiv med sin tjänstepension kan göra val på två olika nivåer: Dels genom att välja fonder bland de som erbjuds av den befintliga pensionsförvaltaren men ibland även genom att byta pensionsförvaltare. Det finns olika regler för att byta och man får kontakta respektive förvaltare för att se om det är möjligt. Tänk på att det kan tillkomma en flyttavgift. Läs mer på minpension.se.
  • Tjänstepensionen kan förvaltas genom antingen en fondförsäkring eller en traditionell försäkring. Vid fondförsäkring väljer man själv fonder som följer börsens upp- och nedgångar. Vid traditionell försäkring låter man pensionsbolaget placera pengarna. Då följer en del av pengarna börsens rörelser medan en del skyddas genom ett garantibelopp. Den som inte gör något fondval får vanligtvis pengarna placerade i en så kallad entrélösning bestående av en eller flera fonder som valts ut av förvaltaren. Om man väljer fondförsäkring så är det viktigt att undvika höga avgifter (läs mer om detta under avsnittet aktiefonder).

Fördjupning om tjänstepension
Det finns fyra stora kollektivavtal på arbetsmarknaden som spelar roll för tjänstepensionen. Beroende på vilket avtalsområde du tillhör så ser din tjänstepension olika ut. De olika avtalen är knutna till olika valcentraler där du gör de val du vill göra.

Avtal och valcentral:

  • ITP för privatanställda tjänstemän (Collectum).
  • LO/SAF-avtalet för privatanställda inom LO-yrken (Fora).
  • KAP-KL för kommun- och landstingsanställda (Pensionsvalet).
  • PA 03 för statligt anställda (SPV).

Inom de olika tjänstepensionsavtalen finns olika skydd att teckna om du skulle gå bort. Dessa är oftast återbetalningsskydd och familjeskydd.
Återbetalningsskyddet innebär att din familj får dina sparade pensionspengar om du dör. Har du inte återbetalningsskydd så blir din pension i gengäld något högre. Vill du att familjen ska få en extra pension om du går bort före 65 kan du skaffa familjeskyddet. Din pension blir lägre men å andra sidan får familjen pengar om du skulle gå bort. I många fall ingår en sjukförsäkring i tjänstepensionen. Det innebär att du kan få  ersättning vid sjukdom. Här finns mer information.
/Kim